Müdürün Mesajı

Anasayfa   Okulumuz   Müdürün Mesajı
 
&

Sevgili Anne Babalar,

İletişim teknolojilerinin 2000’li yıllardan itibaren hayatımıza yoğun olarak girmesiyle uzaklar yakınlaşmış, bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Bununla beraber dünyada ekonomik kalkınmanın temel taşı “eğitim” olarak kabul görmüş ve eğitim-öğretim yeni boyut kazanmaya başlamıştır. Birçok ülke, uluslararası kuruluş yeni eğitim hedefleri belirlemek durumunda kalmış ve değişen dünyanın hızını yakalayabilmek amacıyla klasik akademik öğretimi zenginleştirici unsurlar araştırmaya başlamışlardır.

Yurt dışında birçok ülkede açılmış olan üniversiteleri ve dil okulları ile eğitim alanındaki yeni gelişmeleri yakından takip edebilen Bahçeşehir Eğitim Kurumları uygulamaları ile 21 yüzyıl becerileri ile donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okulumuzda 4 yaştan 8’inci sınıf sonuna kadar eğitim-öğretim sunulmaktadır. Öğrencilerimizi kendi dili ve kültürünü özümsemiş, kendisi ve dünya ile barışık, yabancı dil bilen ve kültürlerarası diyaloğa açık, öğrenmeyi öğrenen, özgüvenli, teknolojiyi etkin kullanabilen, işlevsel fen ve matematik okuryazarlığı olan, sosyal yönden güçlü bireyler olarak yetiştirmek amacımızdır.

Okulumuzda bulunan Bilim Merkezi, çocuklarımızın sorgulayarak, deneyerek, dokunarak, öğrenmelerine imkân tanımakta ve bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz disiplinler arası eğitim olan STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) çalışmalarına gerekli ortamı sağlamaktadır. Ayrıca Model Uçak, Benim Eserim Fen ve Robotik çalışmalarımız bu merkezde gerçekleştirilmekte, öğrencilerimizin eserleri sergilenmektedir. Amaç 21.yüzyıl yeterliliklerinden biri olan işlevsel fen ve matematik öğretiminin kavratılması, kalıcı öğrenmenin sağlanmasıdır.

Diğer yandan ülkemiz eğitim sisteminin önemli bir ayağı olan akademik başarı da vazgeçilmezimizdir. Son iki yıldır Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında gösterdiğimiz başarı bunun en önemli kanıtıdır.

Dünya ile barışık, kültürler arası diyaloğa açık bireyler yetiştirmek ancak iyi düzeyde yabancı dil bilgisi ile mümkündür. Öğrenilen yabancı dilin bireyin tüm yaşantısında “yaşam becerisi” (life skills) olarak kendisine eşlik edeceğinin farkında olarak okulumuzda yabancı dil ve 2. yabancı dil öğretimine ayrı bir önem vermekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmeye yönelik uyguladığımız uluslararası sınavlar, öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla açtığımız kulüpler yabancı dil öğretimi çalışmalarımıza verdiğimiz önemin göstergeleridir.

Sayın Veliler,
Geleceğimizin güvencesi, bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek görevimizdir. Bunun bilincinde olarak çocuklarımıza Ankara İncek Bahçeşehir Kolejinde sunulan eğitim-öğretim olanaklarını sizlere tanıtmaktan, sizleri bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.
Bekleriz.

Saygılarımızla,
Cansu KARACA AKARSU
Müdür

&
 

Paylaşın